FÅ ETT ERBJUDANDE

TITAN Containers Colour Logo Transparent

TITAN Containers erbjuder försäljning och uthyrning av olika containertyper, energisnåla kyl-/fryscontainrar och självförvaring i Sverige. Med över 30 års erfarenhet, rikstäckande depåer och skräddarsydda lösningar, levererar vi till tusentals nöjda kunder.

+46 42 121955

Vilken tjänst söker du ?

KÖP ELLER HYRFÖRFRÅGAN

FÖRVARING/FÖRRÅDSFÖRFRÅGAN

KYLFÖRVARINGSFÖRFRÅGAN

 

LAGRA KÖTT, FISK, MEJERIPRODUKTER, FRUKT, LIVSMEDEL, LÄKEMEDEL SAMT BIO- OCH BIOVETENSKAP

KYLFÖRVARINGSFÖRFRÅGAN +46 42 121955

Mat

Mat: Färska och frysta livsmedel av alla slag kan förvaras. Vi erbjuder friskt luftutbyte, kontrollerad och modifierad atmosfär.

Vi tillhandahåller även mobila containrar för snabbtemperering, kylning och blästfrysning.

Se även Evenemang catering

Pharma

Pharma: För läkemedelsförvaring och tillämpningar inom bio- och biovetenskap.

Vi har den extra fördelen att ArcticStores med Magnum plus-kylning kan vara GDP-certifierade

Även Ultrakall  vaccin förvaring -40°C/-65°C

Applications

Tillämpningar: Vi används ofta av bilindustrin och andra verkstadsindustrier, universitet och tekniska försök samt för kalltestning av komponenter och produkter.

Vi används också av museer, hotell, skolor och andra där ArcticStores utrotar vägg löss och liknande angrepp. 

UTHYRNING AV KYLCONTAINRAR FÖR EVENEMANG

ÄVEN VÅRA HELT NYA KYLCONTAINRAR, STANDARDCONTAINRAR OCH CONTAINRAR MED SIDODÖRR (MED FULL SIDOÅTKOMST) FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR WEEKEND- OCH KORTTIDSUTHYRNING I HELA SVERIGE.

Evenemangsaktörer behöver pålitliga leverantörer som levererar i tid och som förstår hur evenemangsverksamheten ser ut. Vi förstår kraven och vår utrustning håller inte bara allting kallt utan har också den extra fördelen att den gör livet enklare för användarna.

Att dörren öppnas och stängs med en hand är en stor fördel jämfört med vanliga kylcontainrar där dörrarna ofta aldrig riktigt stängs, vilket leder till värmeökning och i jämförelse enorma elräkningar. När mörkret närmar sig gör den interna belysningen det lättare att hitta det som behövs. Mindre tidsspillan är till allas fördel.

Eventkunder hyr inte bara kylcontainrar, utan även standard- och fullsidiga förvaringscontainrar med sidoåtkomst efterfrågas ofta. TITANs containrar är perfekta för att garantera kall mat och dryck, bättre ergonomi och effektivitet hos personalen samt ökad kundnöjdhet.

arcticstores
arcticstores
Get Smartarctic remote monitoring - TITAN Containers

HITTA DEN ARCTICSTORE™-MODELL SOM PASSAR DINA BEHOV

 

 

LAGRING AV LÄKEMEDEL, DROGER, MEDICINER, VACCINER, BIO- OCH BIOVETENSKAP I SVERIGE


Det krävs några av de högsta standarderna och våra tillfälliga kylrum uppfyller kraven. Med perfekt hygienisk förvaring och en temperaturvariation på noll i hela kylrummet. Både ArcticStores och SuperStores har levererats till läkemedelsbranschen.

Många företag inom läkemedelstillverkning och kylkedjelogistik använder våra ArcticStore och SuperStores och de har kartlagts termiskt för att säkerställa överensstämmelse.

ArcticStore med TK Magnum plus kan GDP-certifieras.

Vi har också levererat 40 fot Arctic Ultra Freezers, som är byggda för att hålla -65°C/-85F genom hela lasten och för snabb kylning och frysning den mycket kraftfulla ArcticBlast.

SmartArctic fjärrövervakning och fjärrstyrning är tillgänglig för alla våra produkter.

Pharma
SÄKER FÖRVARING MED TORRIS


Torris börjar förångas (övergår från torris till gasformig CO2) vid temperaturer som är varmare än mycket kalla -78,4 °C/-109 °F för att lagringen inte ska försämras måste temperaturen vara lika med eller lägre än dessa temperaturer. TITAN:s senaste UltraFreezer kan hålla nära dessa temperaturer vid måttliga omgivningstemperaturer. Torrisens hållbarhet förlängs avsevärt även vid något varmare temperaturer.

Användningen av mekanisk kylning i containrar för att lagra torris medför andra problem som användarna måste vara medvetna om och uppmärksamma. Om torris omvandlas till gasformig koldioxid kommer den slutna behållaren att genomgå atmosfäriska förändringar som skapar en koldioxidrik atmosfär.

Dry ice

Dessutom har gasformig koldioxid en mycket större volym än torris och om den förvaras i en lufttät behållare kan ett övertryck uppstå, vilket kan leda till att behållaren exploderar. ArcticStores har golvavlopp i varje hörn. Om du vill lagra torris bör dessa avlopp vara permanent öppna så att den gasformiga CO2 (som naturligt sjunker tyngre än luft) kan lämna behållaren genom dessa avlopp. Området runt behållaren bör ventileras på marknivå för att sprida koldioxid.

Vid lagring av torris måste man ta hänsyn till dessa och andra potentiella faror som förfrysningar och isbrännskador och bör endast utföras av erfaren personal med erforderlig utbildning och expertis.

Det finns en risk för allvarliga   hälsorisker när man lagrar och hanterar torris. Särskilt för den som kommer in i behållaren innan hela behållaren har spolats genom att öppna dörren under en viss tid.

CO2
Arcticstore
DETALJHANDEL, CATERING, BAGERIER OCH SVENSKA EVENEMANG - EXTRA MOBILT KYLFÖRVARINGSUTRYMME


Stormarknader, hotell, cateringföretag och evenemangsarrangörer är mycket regelbundna kunder året runt som lagrar allt från färdiga måltider till öl och läskedrycker.

Våra dörrar med enhandsöppning innebär att alla enkelt kan öppna och stänga dörren. Den interna belysningen är en bra egenskap för särskilt dessa kunder som ofta behöver använda det tillfälliga kylrummet efter mörkrets inbrott.

ArcticStores är utrustade med dörrlås och kylgardiner. En specialbyggd ramp levereras om inget annat avtalats.

Foods

1000 pints öl eller läskedrycker kyls ner med 25 °C på mindre än 1½ timme när du använder höghastighetsfläktarna.

Denna snabba neddragning garanterar också snabb återhämtning till inställd punkt när dörrarna öppnas och stängs ofta vid utställningar, festivaler, konserter och andra evenemang. TITAN levererar till alla typer av cateringföretag, från några av världens största bryggerier, cateringföretag till de lokala scouterna som serverar hamburgare på stadsmässan.

När du hyr får du något som liknar det som står nedan? Om inte, ring TITAN nästa gång du behöver kylrum!

Icecream
LAGRING AV FÄRSKT OCH FRYST KÖTT OCH FJÄDERFÄ I SVERIGE


Svenska producenter, distributörer och försäljningsställen kan nu dra nytta av våra temperaturkontrollerade lagringslösningar.

Med ett driftsområde från -40C till +45C erbjuder TITANs 10 fot, 20 fot och 40 fot ArcticStores och de större SuperStores en mängd möjligheter för alla som är involverade i köttindustrin. Från gårdsbutiker till de största stormarknaderna och inklusive logistikoperatörer inom köttkylkedjan behöver alla effektiva, prisvärda mobila kylförvaringsutrymmen för kött och köttprodukter på kort och medellång sikt.

Perfekt hygien, användarvänligt och 100 % prisvärt - våra kylrum måste man se för att tro.

 

Meat
FÖRVARING


En annan vanlig tillämpning. Våra containrar har hermetiska avlopp och är lätta att rengöra för att upprätthålla hygieniska förhållanden i kylrummet.

Fet fisk förvaras ofta bäst vid -30/40 °C och tonfisk ännu kallare vid -50/60 °C. ArcticStores arbetar så lågt som -40C och vår Arctic Ultra Freezer är utmärkt för att förvara tonfisk vid ned till -60C.

Låg fläkthastighet vid kyla minskar uttorkning av oskyddad fisk under lagring.

ArcticStores har fyra hermetiskt förseglande avlopp, ett i varje hörn, om du förvarar våt fisk med is.

Fish
LAGRING AV FRUKT OCH GRÖNSAKER FÖR SVENSKA ODLARE OCH DISTRIBUTÖRER


Förbättra hållbarheten och kvaliteten genom det kontrollerade friskluftsutbytet som är standard på de flesta enheterna. Alternativ för kontrollerad eller modifierad atmosfär finns tillgängliga.

ArcticStores kan också användas för att avlägsna värme från produkter. 1000 KG av de flesta frukttyper kan kylas ned med 25 °C inom 2 timmar.

Fruit
FÖRVARING AV BLOMMOR OCH VÄXTER.


Frisk luftväxling förbättrar förvaringsmiljön för snittblommor och levande växter. Våra containrar har också använts för att fördröja och tidigarelägga blomningen av lökar och andra växter. De har också använts vid produktion av spädbarnsträd och olika typer av svamp - låg fläkthastighet minskar växternas uttorkning.

FÖRVARING AV UTSÄDE


Alla former av växt- och grödfrön kan lagras i ArcticStores. Om du skulle behöva gasa, gör det inte i kylcontainrar eftersom gaserna kan orsaka permanenta skador på containern och maskinerna.

Flower storage - TITAN Containers
FÖRVARING AV SVENSKA MEJERIPRODUKTER


De flesta mjölkprodukter och andra mejeriprodukter kan lagras i våra kylrum. Den exakta temperaturkontrollen i hela zonen och den enkla rengöringen av de rostfria inredningarna i livsmedelsklassat rostfritt stål skapar en perfekt miljö för alla mejeriprodukter hos tillverkarna eller genom den efterföljande kylkedjan.

Milk products
INDUSTRIELLT MATERIAL OCH INDUSTRIPRODUKTER


Moderna industriella material förvaras ofta bäst i en optimal temperatur. Detta gäller t.ex. fibrer och lim, men många kemikalier måste förvaras inom vissa temperaturintervall innan de används.

ArcticStores fungerar mellan -40C och +45C och för riktigt varma temperaturer har vi HotStore som håller upp till +60C.

 

industrial materials
KALLTESTNING AV KOMPONENTER OCH PRODUKTER.


I takt med att vi utökar vår verksamhet till mer fientliga miljöer har kalltestning av enskilda komponenter och kompletta produkter blivit ett vanligt krav.

Våra vanliga ArcticStores håller så låga temperaturer som -40 °C och är tillräckligt stora för att få in en färdig bil för testning.

Automotive

HUR MAN AVLÄGSNAR VÄGGLÖSS OCH SKALBAGGAR I KLÄDER, MÖBLER OCH INREDNINGSDETALJER

ArcticStores används ofta av museer och privatpersoner för att utrota angrepp i möbler, kläder, sängkläder, gardiner, mattor, tyger och till och med bilar!

I takt med att vi reser mer och mer verkar det som om det finns en ökande tendens att vi ibland tar med oss oönskade gäster hemifrån! 48-72 timmar i en container vid -40°C och de är döda eftersom kärntemperaturen för allt innehåll kommer att vara långt under deras tolerans!! Värme över +45°C kan också användas.

På vissa platser kan detta ske på en TITAN-anläggning, annars kan vi leverera ArcticStore till din angivna adress.

Bugs

LÅT TITAN DÖDA DINA VÄGGLÖS OCH SKALBAGGAR MED -40°C


För att verkligen lyckas måste du göra dig av med vägglöss från allting samtidigt.

Med en ArcticStore-kylcontainer kan vi frysa alla dina tillhörigheter, stora som små, till minus 40 °C. Vi rekommenderar 24/48 timmar med en någorlunda full container för att säkerställa en kärntemperatur på -40 °C eftersom många tyger har god isoleringseffekt. Därefter en gradvis uppvärmning av containern.
För information och beaktande. De flesta produkter kan frysas utan att de skadas, men inte produkter som innehåller vätskor..

Förutom där det visas fryser vi normalt till -40 °C för att förbättra effekten och förkorta tiden. Du bör överväga att frysa alla tyger, inklusive följande hushållsartiklar:

  • Alla typer av inomhus- och utomhuskläder.
  • Alla möbler med tyginnehåll, gardiner och mattor.
  • Moderna böcker och andra dokument- inte antika!
  • Väskor, skor och resväskor
  • Madrasser, kuddar och alla former av sänglinne.
  • Smycken, bilder och leksaker
  • Elektronik - inte LCD-/plasmaskärmar
  • Bilar och båtar - inte under frostskyddsnivå

 

För att vara 100 % effektiv krävs en kärntemperatur på -18 °C eller lägre i 2-4 dagar. Vi fryser till -40 °C i 2 dagar (rekommenderas) och värmer sedan gradvis upp till +20 °C.

ArcticStore

BEHÖVER DU SÄKER, PÅLITLIG, ANVÄNDARVÄNLIG
KYLFÖRVARING?

FRÅGA NU EFTER ARCTICSTORE™-MODELLEN SOM PASSAR DINA BEHOV.

Snabb, vänlig och professionell service från våra erfarna kundtjänstteam. Vi kan leverera den direkt till din dörr. Snabb tillgång till ArcticStores ex-depå i nästan 40 länder. Mer specialiserade modeller finns ofta tillgängliga i våra viktiga distributionscenter. Kort- och långtidsuthyrning transparent prissättning och inga dolda kostnader.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

Ring oss på +46 42 121955