FÅ ETT ERBJUDANDE

TITAN Containers Colour Logo Transparent

TITAN Containers erbjuder försäljning och uthyrning av olika containertyper, energisnåla kyl-/fryscontainrar och självförvaring i Sverige. Med över 30 års erfarenhet, rikstäckande depåer och skräddarsydda lösningar, levererar vi till tusentals nöjda kunder.

+46 42 121955

Vilken tjänst söker du ?

KÖP ELLER HYRFÖRFRÅGAN

FÖRVARING/FÖRRÅDSFÖRFRÅGAN

KYLFÖRVARINGSFÖRFRÅGAN

 

MOBIL KYLFÖRVARING I SVERIGE

 

KYLFÖRVARINGSFÖRFRÅGAN +46 42 121955

VÅRA KYL- ELLER FRYSCONTAINRAR ÄR MYCKET MER ÄN BARA KYLCONTAINRAR

 

LANDSTÄCKANDE TILLGÄNGLIGHET FÖR FRYS, UTRUSTNINGSKVALITET OCH PÅLITLIG EXAKT KRAFTEFFEKTIV DRIFT GARANTERAR FÖRMÅNLIGT HYRESPRIS.

10 fot, 20 fot och 40 fot fryscontainrar

OTROLIGT LÄTT ATT HYRA OCH MYCKET BEKVÄMT ATT FÖRVARA ALLT.

Glassförvaring -TITAN Containers

FÄRSK OCH FRYST MAT

Livsmedelsproducenter, distributörer och butiker kan alla dra nytta av våra pålitliga kylcontainrar.

Farmaceutisk kylförvaring-TITAN Containers

Hälsovård och Biovetenskap

Läkemedel, vacciner och många andra typer av material relaterade till hälsovård och biovetenskap

Kylförvaring för mat och dryck

CATERING OCH EVENEMANG

Förvaring av mat och dryck vid permanenta kök eller tillfälliga evenemangsplatser

Kylförvaring av blommor

SNITTBLOMMOR OCH VÄXTER

Förbättrad kvalitet och förlängd hållbarhet för snittblommor och krukväxter.

EXAKT KONTROLL

Temperaturinställningarna är exakta och samma temperatur bibehålls i hela containern. Luften cirkulerar längs golvet och går tillbaka under taket

SNABB ÅTERHÄMTNING EFTER ÖPPNA DÖRRAR

Det kraftfulla kylsystemet korrigerar snabbt temperaturförändringen efter dörröppning

FRISKLUFTSUTBYTE

Vid förvaring av färsk frukt, grönsaker samt växter och blommor rekommenderar vi att man öppnar friskluftsväxlingsventilen för att gradvis avlägsna de skadliga gaser som produceras av mognadsprodukter.

Fish Dairy Meat Vegetable Refrigerated Storage - TITAN Containers

ANVÄNDARVÄNLIG FÖR ATT SPARA PENGAR

 • Enhandsöppning och -stängning av dörren
 • Invändig belysning, kylgardiner och platt halkfritt golv
 • Enkel bruksanvisning, manual och etiketter
 • 15-minuters paus kylning (endast de nyaste modellerna)
 • En mängd olika ramper och tillbehör

UPPFYLLER KRAVEN PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET

HYGIEN

 • Inredningar i rostfritt stål/aluminium för livsmedel, läkemedel och i stort sett allt som kräver noggrann och tillförlitlig temperaturkontroll
 • GDP-certifierade enheter tillgängliga för farmaceutiska produkter
 • Enkel att hålla rent med lufttäta dräneringar i varje hörn.
Blast Freezer Open - TITAN Containers

SMARTARCTIC FJÄRRKONTROLL OCH ÖVERVAKNING

Kontroll, övervakning och larm dygnet runt. Drivs av Emerson

Get Smartarctic remote monitoring - TITAN Containers

OLIKA STORLEKAR FÖR ATT PASSA DINA FÖRVARINGSBEHOV

ArcticStores har plats för bara några pallar och Arctic SuperStore har obegränsad kapacitet. Finns även med sidoöppning och sidodörrar.

Se pall konfigurationer.

VILL DU SNABBFRYSA ?

Alla ArcticStores kan användas för snabb kylning och frysning. För större volymer se ArcticBlast.

STANDARDINSTÄLLNINGAR MELLAN -40°C OCH +45°C

Temperaturreglering från -40 °C till -65 °C och över +45 °C finns i specialmodeller.

10ft Arcticstore Refrigerated Container - TITAN Containers

NOGGRANN, PÅLITLIG OCH ENERGIEFFEKTIV KYLNING

 • 380/440V - 3 fas - 50/60 Hz 32A CE-kontakt och nätkabel
 • Snabb neddragning efter att dörren öppnats, annars lagring vid konstant temperatur.
 • Bland de mest energieffektiva kyllösningarna
 • Digital datalogg med ytterligare sensorportar för lastprover

LÄTT ATT ANVÄNDA OCH ENKEL ATT FÖRSTÅ

 • Med SmartArctic har du kontroll och övervakning av kylning till hands dygnet runt på smarta enheter och datorer. Du kan också ladda ner historiska data
 • SmartArctic kan instrueras att skicka alla typer av larmmeddelanden.
 • På maskinen visar LCD-displayen den aktuella statusen.
40ft Arcticstore cold storage container - TITAN Containers

GWP AND ODP

 • Mer än 98 % av flottan har R404A, R452A eller R134A som köldmedie
 • R404A-köldmediet ersätts med R452A som har en bättre GWP på 2,140 och en ozonnedbrytande potential på noll

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

 • Lågt CO2-avtryck tack vare stor energieffektivitet är ytterligare en fördel för planeten jorden.
 • Ekonomiskt läge för kyla. Detta alternativ minskar fläkthastigheten. Lägre fläkthastighet sparar energi.
 • Använd knappen "Pausa kylning" (om den är monterad) för att minska slöseri med energi och isbildning.
 • TROPICAL-modellen med extra isolering minskar energiförbrukningen med >15%
Energy consumption - TITAN Containers
Arcticstores

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

Arcticstore Kylcontainer - TITAN Containers

SÄKERHET FÖR ARBETARE

Fast ramp. Invändig dörröppnare och/eller nödutgångslucka. Skyltning för användarinstruktioner - bruksanvisning medföljer.

Blast Freezer & Kylförvaring image 11

TITAN DAGSLJUSSKYLTAR

Alla säkerhetsfunktioner är tydligt synliga vid strömavbrott. Internt aktiverat larm med extern fyr/siren.

 Blast Freezer & Kylförvaring image 12

UTAN DAGSLJUS!

Standard kylcontainrar utan inre dörröppning är kylrum som inte uppfyller kraven.

ARCTICSTORE DÖRRAR OCH SÄKERHETSINFORMATION

 • Enhandsmanövrering för enkel öppning och stängning
 • Förnuftig dörrhandtagshöjd för användare. Du behöver ej böja dig för att öppna och stänga dörrarna.
 • Dörren fungerar med den behållna rampen (som har låga sidor) på plats.
 • Ljus, larm och (på 2020-modellerna) "pausa kylning" växlar omedelbart till höger.
 • Kylgardiner
 • Inre dörröppning och/eller nödutgångslucka.
Arcticstore information
Blast freezer for hire - TITAN Containers

DE VANLIGASTE TILLBEHÖREN

Ljudisoleringskabiner - TITAN Containers

LJUDISOLERINGS-
KABINER

Minskar utsläppen av växthusgaser för användning i innerstadsområden och bostadsområden. Kräver 220/240 V strömförsörjning för luftväxlingsfläktarna.

Stödben - TITAN Containers

STÖDBEN

Stödben med fast och variabel höjd för direkt åtkomst från lager och lastkajer i fabriken.

Blast Freezer - TITAN Containers

RAMPER

En mängd olika ramper med en kapacitet på 500 kg.

SPECIALMODELLER FÖR EXTREMA LAGRINGSTEMPERATURER

Ultrafreezer Blast Freezer - TITAN Containers

ULTRAFREEZER MINUS 40° till MINUS -65°C

När ultrakalla temperaturer krävs kan UltraFreezer (vissa kallar den superfrys) med dubbel kompressorkylning och ökad isolering av containern upprätthålla -65 °C i hela containern. Standard containerdörrar med en nödutgångslucka av denna typ. "T-format containergolv för ökat luftflöde.

Hotstore Bespoke Container - TITAN Containers

HOTSTORE PLUS 45° TO PLUS 70°C

De elektriska värmesystemen har normalt en maximal inställning på +45 °C. Vi har en liten flotta av HotStores med temperaturinställningar över 45 °C.

SPECIALMODELLER MED EXTRA DÖRRAR

Blast Freezer Extra Dörrar - TITAN Containers

20 FOT KYLFÖRVARINGSCONTAINER MED ÄND- OCH SIDÖPPNING

Blast Freezer Extra Dörrar - TITAN Containers

40 FOT MED ÄNDDÖRR OCH MÅNGA SIDODÖRRAR

10 fot 20 fot och 40 fot ArcticStore kylförvaringscontainrar

Storage Container Diagram Image 1

 

40 fot Arctic SuperStore 10 maximum pallkonfiguration

Storage Container Diagram Image 2

 

Superstore modular cold storage - TITAN Containers

ARCTIC SUPERSTORE MODULÄRA KYLRUM

Blast freezer freezer storage - TITAN Containers

75 M² KYLRUM MED 19 M² FÖRBEREDELSERUM

Blast Freezer & Cold Storage image 21

650 M² KYLRUM SOM KOMBINERAR 20 FOT OCH 40 FOT MODULER SIDA VID SIDA OCH SIDA VID SIDA.

SUPERSTORES FÖR OBEGRÄNSAT LAGRINGSUTRYMME

 • Standardlängder 20 fot och 40 fot, bredd 8 fot och höjd 9'6 fot. Alternativa storlekar enligt överenskommelse.
 • Flexibla dörrkonstruktioner, storlekar och positioner. Standard är änddörrar av ArcticStore-typ.
 • Standardkylning av ArcticStore-typ om inget annat avtalats
 • Normalt endast tillgänglig för längre uthyrningar

Se pallkonfiguration för Arctic SuperStores.

Blast Freezer & Cold Storage image 22

BLAST FREEZING AND SNABB KYLNING MED ARCTICBLAST

Blast Freezer & Cold Storage image 23

20 FOT BLAST FREEZER

Blast Freezer & Cold Storage image 24

40 FOT BLAST FREEZER

SÄKER FÖRVARING MED TORR IS

Torr is börjar förångas (övergår från torr is till gasformig CO2) vid temperaturer som är varmare än mycket kyliga -78,4°C/-109°F för att lagringen inte ska försämras måste temperaturen vara lika med eller lägre än dessa temperaturer. TITAN:s senaste UltraFreezer kan hålla nära dessa temperaturer vid måttliga omgivningstemperaturer. Torr isens hållbarhet förlängs avsevärt även vid något varmare temperaturer.

Användningen av mekanisk kylning i containrar för lagring av torris medför andra problem som användarna måste vara medvetna om och uppmärksamma. Om torr is omvandlas till gasformig koldioxid kommer den slutna containern att genomgå en atmosfärisk förändring som skapar en koldioxidrik atmosfär.

Dry ice

Dessutom har gasformig koldioxid en mycket större volym än torr is och om den förvaras i en lufttät container kan ett övertryck uppstå, vilket kan leda till att containern exploderar. ArcticStores har golvavlopp i varje hörn. Om du vill lagra torr is bör dessa avlopp vara permanent öppna så att den gasformiga CO2 (som naturligt sjunker tyngre än luft) containern genom dessa avlopp. Området runt containern bör ventileras på marknivå för att sprida koldioxid.

Vid lagring av torr is måste man ta hänsyn till dessa och andra potentiella faror som köldskador och isbrännskador och bör endast utföras av erfaren personal med erforderlig utbildning och expertis.

Det finns en risk för verkliga och allvarliga hälsorisker vid lagring och hantering av torris. Särskilt för den som kommer in i containern innan hela containern spolas ut genom att dörren öppnas under en viss tid.

CO2
Vaccine storage - TITAN Containers

ArcticStore

BEHÖVER DU SÄKER, PÅLITLIG, ANVÄNDARVÄNLIG
KYLFÖRVARING?

FRÅGA NU EFTER ARCTICSTORE™-MODELLEN SOM PASSAR DINA BEHOV.

Snabb, vänlig och professionell service från våra erfarna kundtjänstteam. Vi kan leverera den direkt till din dörr. Snabb tillgång till ArcticStores ex-depå i nästan 40 länder. Mer specialiserade modeller finns ofta tillgängliga i våra viktiga distributionscenter. Kort- och långtidsuthyrning transparent prissättning och inga dolda kostnader.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

Ring oss på +46 42 121955