FÅ ETT ERBJUDANDE

TITAN Containers Colour Logo Transparent

TITAN Containers erbjuder försäljning och uthyrning av olika containertyper, energisnåla kyl-/fryscontainrar och självförvaring i Sverige. Med över 30 års erfarenhet, rikstäckande depåer och skräddarsydda lösningar, levererar vi till tusentals nöjda kunder.

+46 42 121955

Vilken tjänst söker du ?

KÖP ELLER HYRFÖRFRÅGAN

FÖRVARING/FÖRRÅDSFÖRFRÅGAN

KYLFÖRVARINGSFÖRFRÅGAN

 

INDUSTRI - LÄKEMEDEL OCH BIOVETENSKAP

KYLFÖRVARINGSFÖRFRÅGAN +46 42 121955

FÖRVARING AV LÄKEMEDEL OCH VACCIN.

Denna bransch kräver högsta möjliga säkerhet vid lagring. Våra kylceller och kylcontainrar uppfyller dessa krav: med helt hygienisk förvaring och inga temperaturavvikelser i hela containern. Både våra ArcticStores och SuperStores används därför framgångsrikt inom läkemedelssektorn. Alla våra produkter är byggda enligt GDP-standard.

Vi har extra 40´ UltraFreezer som är utformade för att hålla temperaturen ner till -80 °C även under lastningstiden.

Många läkemedelsföretag som behöver en oavbruten kylkedja använder våra ArcticStores och SuperStores. Termografiska undersökningar visar att kylkedjan är tillförlitlig.

Medication and vaccine storage
SÄKER FÖRVARING MED TORRIS

Torris börjar förångas (övergår från torris till gasformig CO2) vid temperaturer som är varmare än mycket kyliga -78,4°C/-109°F för att lagringen inte ska försämras måste temperaturen vara lika med eller lägre än dessa temperaturer. TITAN:s senaste UltraFreezer kan hålla nära dessa temperaturer vid måttliga omgivningstemperaturer. Torrisens hållbarhet förlängs avsevärt även vid något varmare temperaturer.

Användningen av mekanisk kylning i containrar för lagring av torris medför andra problem som användarna måste vara medvetna om och uppmärksamma. Om torris omvandlas till gasformig koldioxid kommer den slutna containern att genomgå en atmosfärisk förändring som skapar en koldioxidrik atmosfär.

Safe storage with dry ice

Dessutom har gasformig koldioxid en mycket större volym än torris och om den förvaras i en lufttät container kan det uppstå ett övertryck som kan leda till att containern exploderar. ArcticStores har golvavlopp i varje hörn. Om du vill lagra torris bör dessa avlopp vara permanent öppna så att den gasformiga CO2 (som naturligt sjunker tyngre än luft) kan lämna behållaren genom dessa avlopp. Området runt behållaren bör ventileras på marknivå för att sprida koldioxid.

Vid lagring av torris måste man ta hänsyn till dessa och andra potentiella faror som köldskador och isbrännskador och bör endast utföras av erfaren personal med erforderlig utbildning och expertis.

Det finns en risk för verkliga och allvarliga hälsorisker vid lagring och hantering av torris. Särskilt för den som kommer in i containern innan hela containern spolas ut genom att dörren öppnas under en viss tid.

DRY ICE STORAGE - TITAN Containers

GDP Good distribution practices

 

GDP GODA DISTRIBUTIONSMETODER


ArcticStores är utrustade med TK Magnum4000+ och kan certifieras med GDP.

SMARTARCTIC


Vår fjärrstyrning dygnet runt gör det möjligt att styra från var som helst och när som helst.

MÖJLIGA TEMPERATURINTERVALLER


Från -40 °C till +45 °C och från -40° till -80 °C.

ANVÄNDARVÄNLIGA KYL- OCH FRYSCONTAINRAR

ArcticStore

BEHÖVER DU SÄKER, PÅLITLIG, ANVÄNDARVÄNLIG
KYLFÖRVARING?

FRÅGA NU EFTER ARCTICSTORE™-MODELLEN SOM PASSAR DINA BEHOV.

Snabb, vänlig och professionell service från våra erfarna kundtjänstteam. Vi kan leverera den direkt till din dörr. Snabb tillgång till ArcticStores ex-depå i nästan 40 länder. Mer specialiserade modeller finns ofta tillgängliga i våra viktiga distributionscenter. Kort- och långtidsuthyrning transparent prissättning och inga dolda kostnader.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

Ring oss på +46 42 121955