You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


StandardContainers

Nya och begagnade standard containers finns i storlek från 6ft upp till 40ft

Standard ContainersStandard ContainersNya standard containers är antingen lite enklare förrådscontainers eller riktiga sjöcontainers. Vilken variant du väljer beror på hur containern ska användas. Båda varianterna håller hög kvalitet;

Tätslutande dörrar
Containernhörn och gaffelfickor
Bra målningsklass

Begagnade standard containers kan du få förrådsklassade eller sjöklassade. Förrådsstandard gäller då du ska ha den på landbacken och den sjöklassade gäller när den tåla att lasta många ton och gå ut på sjön.

För mer detaljerad information klicka på länkarna nedan. Varje länk innehåller ett faktablad för respektive containertyp.

Cookies hjälper oss att göra ditt besök på vår hemsida lättare. Denna webbplats använder cookies för att komma ihåg språk / sajt. - Läs mer om cookies,