You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Miljöcontainers

MiljocontainersMiljocontainersVåra miljöcontainers finns i storlekarna 6ft, 8ft, 10ft och 20ft. 20ft finns både med vanliga containerdörrar samt med öppningsbar långsida.

Du kan få en miljöcontainer isolerad, inredd och försedd med elinstallation: elcentral, belysning och någon form av uppvärmning.

För mer detaljerad information klicka på länkarna nedan. Varje länk innehåller ett faktablad för respektive containertyp.

Cookies hjälper oss att göra ditt besök på vår hemsida lättare. Denna webbplats använder cookies för att komma ihåg språk / sajt. - Läs mer om cookies,